Kézitusa alapok

  • A haditechnika fejlődése, a harceljárások változásai egyre magasabb fokú fizikai és mentális képességekkel rendelkező katonákat, alegységeket igényelnek. Jómagam, ennek a területnek a jelentőségét nem az öncélúan végzett harcművészeti elemek automatikus begyakoroltatásában látom, hanem ezen túlmutató célok késztetnek arra, hogy árnyaltabban vizsgáljuk a témát. A katonai testnevelés alaprendeltetése, hogy jó kondícióban lévő, pszichikailag megfelelő, a kor kihívásainak eleget tenni tudó mozgásműveltségű, a harc eredményes megvívására alkalmas katonákat képezzünk ki.
 
  • Az előbb megfogalmazottak kitűnő eszköze a kézitusa, mert annak elsajátítása révén a katona olyan tapasztalatokra tesz szert, amelyek saját testi épségének a megóvását célozzák, harci körülmények között a túlélés esélyeit növelik. Természetesen magába foglalja azoknak a morális, akarati tulajdonságoknak a fejlesztését is, amelyek nélkülözhetetlenek a katonai felkészítés során és a fegyveres küzdelem megvívásakor. Az ilyen jellegű felkészülés megadja a katonának azt a pozitív akarati, erkölcsi attitűdöt, amely a háborúban való helytálláson túl az élet egyéb területén is önbizalmat, erőt sugárzó férfias kiállást kölcsönöz. Az egyént az eszmei-érzelmi motiváltságon túl a katonává alakító oktató-nevelő munka és a kiképzés teszi igazi harcossá.
  •  A kézitusa fogalmán a közelharc olyan speciális fajtáját értem, amelynek során változó közegben, gyakran szélsőséges körülmények közötti test-test elleni pusztakezes vagy hideg fegyverrel végrehajtott küzdelem folyik, melynek célja az ellenség legyőzése és a túlélés.
  • Minden kézitusa közelharc, de nem minden közelharc kézitusa, ezért elkülönítem egymástól a gyalogsági fegyverek alkalmazásán alapuló közelharc, valamint a pusztakezes és eszközös (hideg fegyverek) önvédelmi, harcművészeti technikáira épülő katonai kézitusa fogalmát.
     
    Ezeken az oldalakon egy alapszintű, jórészt a felsorolt irányzatok tapasztalataira épített, katonai kézitusa programmal ismerkedhetnek meg.